Inteligentne koszenie

1.Tryb losowego liniowego koszenia

W losowym trybie liniowego koszenia kiedy kosiarka wykryje linię graniczną obraca się o 90° po czym przemieszcza się po linii prostej i kontynuuje koszenie do momentu wykrycia kolejnej linii granicznej po czym automatycznie obraca się o 900 i kontynuuje koszenie po linii prostej.

2.Tryb spiralnego koszenia

Robot zaczyna pracę z pozycji startowej po czym zaczyna koszenie po łuku o promieniu 0.3 m. Promień łuku staje się stopniowo coraz większy w celu osiągnięcia spiralnego wzoru koszenia.

3.Tryb sterowania z pilota