System ochrony przed opadami

Urządzenie ma wbudowany sensor deszczu, kiedy wykryje deszcz w kilka sekund maszyna automatycznie przestanie kosić i powróci do stacji dokującej. Robot nie wznowi pracy automatycznie dopóki nie będzie włączony poprzez ustawienia w harmonogramie koszenia bądź ręcznie. W trybie automatycznym, robot wyłączy silnik koszenia i znajdzie linię graniczną, po czym będzie poruszać się do tyłu wzdłuż linii granicznej w kierunku stacji dokującej.