Automatyczny powrót
do stacji dokującej

Robot wyłączy silnik koszenia automatycznie i powróci do stacji dokującej aby naładować akumulator gdy będzie niski poziom baterii.

W trybie automatycznym, robot wyłączy silnik koszenia i znajdzie linię graniczną, po czym będzie poruszać się do tyłu wzdłuż linii granicznej w kierunku stacji dokującej.

Po pełnym naładowaniu akumulatora, robot odsunie się o 2 -3 cm od miedzianej listwy stacji dokującej. (To zredukuje ilości cykli ładowania akumulatora i zwiększy to jego żywotność.)