Zdalne sterowanie

Można kontrolować maszynę start/pauza, skręcić w lewo/prawo, przełączać tryby koszenia.

Wyłącznik podczerwieni on/off i start/stop silnika koszenia za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Najlepszym sposobem na położenie kabla granicznego jest ułożenie go jak najbliżej korzeni trawy tak blisko jak to jest możliwe. Należy wyłączyć robota podczas jego przenoszenia.